Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

tochverkocht.nl wordt onderhouden door Hagemedia. Op de inhoud en het gebruik van tochverkocht.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van tochverkocht.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Hagemedia behoudt zich het recht voor tochverkocht.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op tochverkocht.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van tochverkocht.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Hagemedia, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Mexign zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van UwDomein.nl, mag niets van UwDomein.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hagemedia.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op tochverkocht.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Hagemedia spant zich in om de informatie op tochverkocht.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hagemedia sluit iedere aansprakelijkheid voor op tochverkocht.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op tochverkocht.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Hagemedia sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op tochverkocht.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Hagemedia spant zich in om tochverkocht.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van tochverkocht.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op tochverkocht.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Hagemedia. Hagemedia biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Hagemedia worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op tochverkocht.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar tochverkocht.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van tochverkocht.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord